Irsyad al-‘Ibad ila Sabil al-Rasyad

Kembali ke masa lampau, mengingat asbab pemilihan nama Sabil ar-Rasyad.

Kitab Irsyadul ‘Ibad ila Sabil al-Rasyad (إرشاد العباد إلى سبيل ارشاد) adalah karya Syeikh Zaynuddin bin Abdul Aziz bin Zaynuddin bin ‘Ali al-Ma’bari al-Malibari.

Karya Ulama: Irsyad ‘Ibad Ila Sabil al-Rasyad.

Iklan