Jihad Bukan Kejahatan

Pengertian dan Hakikat Jihad Menurut arti bahasa, jihad adalah bersungguh-sungguh. Jahada fi al amri, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan mendasarkan pada pengertian bahasa tersebut, oleh sebagian tokoh agama dan intelektual, kata jihad diimplementasikan dalam banyak aspek. Maka, menurut mereka, semua kegiatan kebaikan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah jihad. Menuntut ilmu, bekerja, atau berbagai kegiatan lain, … Continue reading Jihad Bukan Kejahatan

Iklan

Kata Mutiara Syeikh Ahmad Yassin

  Ahmad Ismail Yasin dilahirkan pada tahun 1938 di desa el Jaura pinggiran el Mijdal, selatan Jalur Gaza. Mengungsi bersama keluarganya ke Jalur Gaza setelah perang Palestina (nakbah) tahun 1948. Bersama para aktivis perlawanan Islam (Islamiyun) Palestina, beliau mendirikan organisasi perlawanan, Gerakan Perlawanan Islam “Hamas” – Palestina, di Jalur Gaza pada tahun 1987. Senin subuh … Continue reading Kata Mutiara Syeikh Ahmad Yassin